Informacje o firnieAktualnościOferta

W ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AGRO - FACTORY" Bogdan Denarski otrzymało dofinansowanie na projekt "Inwestycja w środki trwałe szansą na wzrost konkurencyjności firmy" na podstawie umowy nr UDA-RPLD.03.06.00-00-262/11-00

zobacz szczegóły »

 

W ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AGRO - TECHNICA" Robert Denarski otrzymało dofinansowanie na projekt "Nowa jakość w procesie produkcji maszyn rolniczych możliwością rozwoju firmy" na podstawie umowy nr UDA-RPLD.03.06.00-00-263/11-00

 

zobacz szczegóły »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

 

 

O firmie Aktuaności Oferta Kontakt